سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
ساعت دماسنج
هر که را نهال خوى و خلق به بار بود ، شاخ و بر او بسیار بود . [نهج البلاغه]