سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
[ و فرمود : ] آن که گفتن ندانم واگذارد ، به هلاکتجاى خود پاى درآرد . [نهج البلاغه]