سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
اگر آلودگی دلهایتان یا پرگویی شما نبود، آنچه را من می شنوم، می شنیدید . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]