سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
هرکه بر دوستش خُرده گیری کند [و بخواهد مو را از ماست بکشد]، دوستی اش گسسته می شود . [امام علی علیه السلام]