سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
شخص دیندار، ... حسادت را رها کرده است .در نتیجه، دوستی پدیدار شده است . [امام صادق علیه السلام]